επίγονος

Μεταφράσεις

επίγονος

descendant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close