επίδομα ασθενείας

Μεταφράσεις

επίδομα ασθενείας

nemocenská

επίδομα ασθενείας

løn under sygdom

επίδομα ασθενείας

Krankengeld

επίδομα ασθενείας

sick pay

επίδομα ασθενείας

subsidio de enfermedad

επίδομα ασθενείας

sairauspäiväraha

επίδομα ασθενείας

indemnité maladie

επίδομα ασθενείας

plaćeno bolovanje

επίδομα ασθενείας

indennità di malattia

επίδομα ασθενείας

病気休暇中の手当て

επίδομα ασθενείας

병가 중 지급되는 급여

επίδομα ασθενείας

ziekengeld

επίδομα ασθενείας

sykepenger

επίδομα ασθενείας

wypłata za czas choroby

επίδομα ασθενείας

salário pago enquanto doente, subsídio de doença

επίδομα ασθενείας

пособие по болезни

επίδομα ασθενείας

sjuklön

επίδομα ασθενείας

ค่าจ้างในระหว่างที่ลาป่วย

επίδομα ασθενείας

hastalık ödentisi

επίδομα ασθενείας

lương trả cho nhân viên nghỉ ốm

επίδομα ασθενείας

病假津贴
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close