επίδοση

Αναζητήσεις σχετικές με επίδοση: απόδοση
Μεταφράσεις

επίδοση

performanceperformance (e'piðosi)
ουσιαστικό θηλυκό
αποτελέσματα προσπαθειών οι επιδόσεις ενός μαθητή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close