επίκληση

Μεταφράσεις

επίκληση

invocation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close