επίκριση

Μεταφράσεις

επίκριση

censure, criticism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close