επίκυψη

Μεταφράσεις

επίκυψη

(e'picipsi)
ουσιαστικό θηλυκό
κάμψη προς τα εμπρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close