επίμαχος

(προωθήθηκε από επίμαχη)
Μεταφράσεις

επίμαχος

(e'pimaxos)

επίμαχη

(e'pimaçi)

επίμαχο

contentious, controversial (e'pimaxo)
επίθετο
που αποτελεί θέμα αμφισβήτησης επίμαχο στοιχείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close