επίμονα

Μεταφράσεις

επίμονα

persistently (e'pimona)
επίρρημα
ψάχνω επίμονα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close