επίπληξη

Μεταφράσεις

επίπληξη

reprimand, rebuke, reproach, scoldingréprimandereprimand견책譴責irettesættelse谴责выговор (e'pipliksi)
ουσιαστικό θηλυκό
παρατήρηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close