επίπονος

Μεταφράσεις

επίπονος

(e'piponos)

επίπονη

(e'piponos)

επίπονο

arduous, strenuous (e'pipono)
επίθετο
κουραστικός, κοπιαστικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close