επίπτωση

Μεταφράσεις

επίπτωση

repercussion, effect, consequence, resultimpacto影响影響impactimpactowpływimpattodopadأثرAuswirkungen (e'piptosi)
ουσιαστικό θηλυκό
αρνητικό αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία οικονομικές επιπτώσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close