επίσημα

Μεταφράσεις

επίσημα

officiallyformaleofficiellement (e'pisima)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close