επίσημη γλώσσα

Μεταφράσεις

επίσημη γλώσσα

língua oficial
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close