επίσπευση

Μεταφράσεις

επίσπευση

acceleration
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close