επαίσχυντος

Αναζητήσεις σχετικές με επαίσχυντος: επονείδιστος
Μεταφράσεις

επαίσχυντος

disgraceful, wicked

επαίσχυντος

شَرِير

επαίσχυντος

zlý

επαίσχυντος

ond

επαίσχυντος

böse

επαίσχυντος

malvado

επαίσχυντος

paha

επαίσχυντος

malicieux

επαίσχυντος

podao

επαίσχυντος

cattivo

επαίσχυντος

邪悪な

επαίσχυντος

사악한

επαίσχυντος

kwaadaardig

επαίσχυντος

ond

επαίσχυντος

niegodziwy

επαίσχυντος

malvado

επαίσχυντος

злобный

επαίσχυντος

elak

επαίσχυντος

ชั่วร้าย

επαίσχυντος

hain

επαίσχυντος

xấu xa

επαίσχυντος

邪恶的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close