επαγωγικός

Μεταφράσεις

επαγωγικός

inductive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close