επαινετικός

(προωθήθηκε από επαινετικό)
Μεταφράσεις

επαινετικός

(epeneti'kos)

επαινετική

(epeneti'ci)

επαινετικό

(epeneti'ko)
επίθετο
που επαινεί επαινετικά λόγια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close