επαινετός

Μεταφράσεις

επαινετός

laudable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close