επακόλουθο

Μεταφράσεις

επακόλουθο

aftermath, consequence, aftereffect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close