επαμφοτερίζων

Μεταφράσεις

επαμφοτερίζων

amphoteric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close