επανάκτηση

Μεταφράσεις

επανάκτηση

recovery

επανάκτηση

récupération
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close