επανακτώ

Μεταφράσεις

επανακτώ

regain, recapture, recover

επανακτώ

récupération
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close