επαναλαμβάνομαι

Μεταφράσεις

επαναλαμβάνομαι

répéter, reproduire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close