επαναλαμβανόμενος

Μεταφράσεις

επαναλαμβανόμενος

repeated, repetitive, recurring

επαναλαμβανόμενος

مُتَكَرِّر

επαναλαμβανόμενος

opakující se

επαναλαμβανόμενος

tilbagevendende

επαναλαμβανόμενος

wiederkehrend

επαναλαμβανόμενος

recurrente

επαναλαμβανόμενος

toistuva

επαναλαμβανόμενος

récurrent

επαναλαμβανόμενος

povratni

επαναλαμβανόμενος

ricorrente

επαναλαμβανόμενος

繰り返し発生する

επαναλαμβανόμενος

다시 발생하는

επαναλαμβανόμενος

terugkomend

επαναλαμβανόμενος

periodisk

επαναλαμβανόμενος

powracający

επαναλαμβανόμενος

recorrente

επαναλαμβανόμενος

повторяющийся

επαναλαμβανόμενος

återkommande

επαναλαμβανόμενος

เกิดซ้ำๆ

επαναλαμβανόμενος

yinelenen

επαναλαμβανόμενος

tái diễn

επαναλαμβανόμενος

反复出现的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close