επαναπατρίζω

Μεταφράσεις

επαναπατρίζω

repatriate

επαναπατρίζω

rapatrier
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close