επαναπροσδιορίζω

Μεταφράσεις

επαναπροσδιορίζω

redefine

επαναπροσδιορίζω

redéfinir
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close