επαναστάτης

Μεταφράσεις

επαναστάτης

(epana'statis) αρσενικό

επαναστάτρια

rebelRebelRebelRebelRebelrebelRebel (epana'statria) θηλυκό
ουσιαστικό
1. που επαναστατεί μαζί με άλλους Οι επαναστάτες πλημμύρισαν τους δρόμους.
2. μεταφορικά αντιδραστικός αληθινός επαναστάτης
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close