επαναστάτης

(προωθήθηκε από επαναστάτρια)
Μεταφράσεις

επαναστάτης

(epana'statis) αρσενικό

επαναστάτρια

rebelRebelRebelRebelRebelrebelRebel (epana'statria) θηλυκό
ουσιαστικό
1. που επαναστατεί μαζί με άλλους Οι επαναστάτες πλημμύρισαν τους δρόμους.
2. μεταφορικά αντιδραστικός αληθινός επαναστάτης
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close