επανασύνθεση

Μεταφράσεις

επανασύνθεση

reassembly, reconstruction
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close