επανεκλογή

Μεταφράσεις

επανεκλογή

reelection

επανεκλογή

reelektiĝo

επανεκλογή

réélection
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close