επανεμφάνιση

Μεταφράσεις

επανεμφάνιση

recurrence

επανεμφάνιση

récurrence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close