επανεξετάζω

Μεταφράσεις

επανεξετάζω

reexamine, reconsider

επανεξετάζω

réexaminer, réévaluer

επανεξετάζω

znovu zvážit

επανεξετάζω

genoverveje

επανεξετάζω

nochmals überlegen

επανεξετάζω

reconsiderar

επανεξετάζω

harkita uudelleen

επανεξετάζω

ponovno razmotriti

επανεξετάζω

riconsiderare

επανεξετάζω

考え直す

επανεξετάζω

재고하다

επανεξετάζω

heroverwegen

επανεξετάζω

vurdere på nytt

επανεξετάζω

rozpatrzyć na nowo

επανεξετάζω

reconsiderar

επανεξετάζω

пересматривать

επανεξετάζω

ompröva

επανεξετάζω

พิจารณาใหม่

επανεξετάζω

yeniden ele almak

επανεξετάζω

cân nhắc lại

επανεξετάζω

重新考虑
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close