επαρκής

Μεταφράσεις

επαρκής

sufficient, adequate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close