επαρκής, αρκετός

Μεταφράσεις

επαρκής, αρκετός

suffisant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close