επαρκώς

Μεταφράσεις

επαρκώς

sufficiently
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close