επαρχιωτισμός

Μεταφράσεις

επαρχιωτισμός

provincialism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close