επαρχιώτης

(προωθήθηκε από επαρχιώτισσα)
Μεταφράσεις

επαρχιώτης

(eparçi'otis) αρσενικό

επαρχιώτισσα

(eparçi'otisa) θηλυκό
ουσιαστικό
που είναι από την επαρχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close