επαύξηση

Μεταφράσεις

επαύξηση

accrual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close