επείγουσα ανάγκη

Μεταφράσεις

επείγουσα ανάγκη

حَادِثٌ طَارِئ

επείγουσα ανάγκη

mimořádná situace

επείγουσα ανάγκη

nødsituation

επείγουσα ανάγκη

Notfall

επείγουσα ανάγκη

emergency

επείγουσα ανάγκη

emergencia

επείγουσα ανάγκη

hätätapaus

επείγουσα ανάγκη

urgence

επείγουσα ανάγκη

hitan slučaj

επείγουσα ανάγκη

emergenza

επείγουσα ανάγκη

緊急事態

επείγουσα ανάγκη

비상 사태

επείγουσα ανάγκη

noodgeval

επείγουσα ανάγκη

nødsituasjon

επείγουσα ανάγκη

nagły wypadek

επείγουσα ανάγκη

emergência

επείγουσα ανάγκη

неотложная ситуация

επείγουσα ανάγκη

nödfall

επείγουσα ανάγκη

ภาวะฉุกเฉิน

επείγουσα ανάγκη

acil durum

επείγουσα ανάγκη

tình trạng khẩn cấp

επείγουσα ανάγκη

紧急情况
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close