επεκτατικός

Μεταφράσεις

επεκτατικός

expansive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close