επενέργεια

Μεταφράσεις

επενέργεια

action, influence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close