επενεργώ

Μεταφράσεις

επενεργώ

act, influence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close