επεξήγηση

Μεταφράσεις

επεξήγηση

legendwyjaśnienieexplicación説明объяснениеVYSVĚTLENÍexplication解釋explicação解释förklaringобяснениеforklaringהסבר설명spiegazioneErklärung (epe'ksiʝisi)
ουσιαστικό θηλυκό
επιπλέον εξήγηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close