επεξεργαστής κειμένου

Μεταφράσεις

επεξεργαστής κειμένου

word processor, text editor

επεξεργαστής κειμένου

éditeur de texte, traitement de texte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close