επεξηγώ

Μεταφράσεις

επεξηγώ

illustrate (epeksi'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εξηγώ με μεγαλύτερη σαφήνεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close