επευφημία

Μεταφράσεις

επευφημία

cheer, acclamation, applause, ovation

επευφημία

aclamação
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close