επευφημώ

Μεταφράσεις

επευφημώ

cheer, acclaim, applaud
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close