επιβιβάζομαι

Μεταφράσεις

επιβιβάζομαι

embarge, board, embark (epivi'vazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
μπαίνω σε μεταφορικό μέσο επιβιβάζομαι σε πλοίο επιβιβάζομαι σε τρένο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close