επιβιβάζω

Μεταφράσεις

επιβιβάζω

embarge, embark
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close