επιβράδυνση

Μεταφράσεις

επιβράδυνση

slowdown, deceleration

επιβράδυνση

ralentissement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close